1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Afrikinio kiaulių maro virusui plintant

Utenos rajone užfiksuotas afrikinis kiaulių maras, paskelbta ekstremali situacija.

Utenos rajono savivaldybė, siekdama užkirsti kelią afrikinio kiaulių maro plitimui bei vykdydama Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko-valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2014 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. AĮ-766/66VV-140 „Dėl afrikinio kiaulių maro likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemonių taikymo Utenos rajono savivaldybės teritorijoje" bei 2014 m. rugpjūčio 7 d. Utenos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio Nr. ESK-6 nutarimą dėl kiaulių laikytojų registro patikslinimo, primena gyventojams, kad:

• Kiaulių laikytojai privalo kiaules ir jų laikymo vietas ir bandas suvesti į Centrinę duomenų bazę arba pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (Aušros g. 84, Utena) laikytojo, laikymo vietos duomenis ir laikomų kiaulių skaičių, užpildydami GŽ-1 formą (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo" 2012 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-105 redakcija 27 p.).

Skaityti daugiau...

Pranešimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617; Nr. I-1120, aktuali 2014-01-01), Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr.32-788; Nr. I-1240, aktuali 2013-07-16) ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas (TAR, 2014-01-15, 2014-00198, aktuali 2014-03-06) Jolita Genienė informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbaus statinio projektavimą, kuriam Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba žemės sklype (kadastrinis Nr. 8270/0011:109 Utenos m. k.v.), esančiame Metalo g. 20, Utenos m., Utenos r. sav., leidžiama.

Skaityti daugiau...

Utenos rajone skelbiama ekstremali padėtis

2014 m. rugpjūčio 7 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas sušaukė Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisiją (ESK) aptarti Utenos rajono situaciją dėl afrikinio kiaulių maro. Utenos rajone aptikus naują afrikinio kiaulių maro židinį, administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-762 „DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE" skelbiama savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.
Utenos rajono savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu paskirtas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas, valstybinis veterinarijos inspektorius, Utenos rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos narys Linas Tiškus. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.Ekstremali padėtis šiuo metu yra paskelbta Ignalinos, Trakų, Varėnos, Druskininkų, Lazdijų, Šalčininkų ir Alytaus rajonuose.

Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje priimti svarbūs nutarimai

2014 08 07 ESKUtenos rajono Tauragnų seniūnijos Skroblų viensėdyje rastas Lietuvoje afrikinio kiaulių maro (AKM) židinys. Tai jau antras kiaulių maro židinys: liepos pabaigoje kiaulių maro protrūkis nustatytas Ignalinos rajone Danijos kapitalo kiaulių augintojos UAB „Idavang" fermoje.
Susiklosčius ekstremaliai situacijai rugpjūčio 7 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje buvo surengtas jau penktasis Utenos rajono ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Ekstremalių situacijų komisijos (ESK), Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) nariai, seniūnai, valstybinių įstaigų, įmonių, organizacijų atstovai, medžiotojai bei medžiotojų klubų vadovai. Posėdyje dalyvavo ir Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, kuris kalbėdamas pabrėžė, kad AKM protrūkis Tauragnų seniūnijoje – tai pavojus ir visam Utenos rajonui, ir Lietuvai, ir Europai. Todėl būtina priimti efektyvių priemonių planą, vykdomą nedelsiant.

Skaityti daugiau...

Verta žinoti kiekvienam: kiaulių maras – grėsmė visiems

Utenos rajono Tauragnų seniūnijos Skroblų kaime rastas Lietuvoje afrikinio kiaulių maro židinys. Tai jau antras kiaulių maro židinys – liepos pabaigoje kiaulių maro protrūkis nustatytas Ignalinos rajone Danijos kapitalo kiaulių augintojos UAB „Idavang" fermoje.
Afrikinis kiaulių maras (AKM) yra ypač pavojinga užkrečiamoji virusinė kiaulių liga. AKM perduodamas tiesioginio kontakto būdu su ekskretais, sekretais, krauju, sperma, taip pat šį virusą perneša (Ornithodoros) erkės. Netiesioginio kontakto būdu – per apkrėstą inventorių, rūbus, transportą, pašarus, pašarinius priedus, žaliavas ir t. t., šeriant kiaules virtuvių atliekomis. Ši liga per placentą perduodama vaisiui. Paukščiai, musės ir žmonės gali fiziškai pernešti virusą iš užkrėstų kiaulių sveikoms. Kiaulių savininkas gali sukelti infekciją šerdamas kiaules neapdorotomis maisto atliekomis, kuriose yra gyvūninių produktų. Ligos inkubacinis laikotarpis trunka nuo 5 iki 15 dienų, bet gali užsitęsti ir ilgiau.

Skaityti daugiau...

Euro įvedimas Lietuvoje: datos, perskaičiavimo kursas, lito keitimas, terminai. Informacinis pranešimas

1. 2014 m. liepos 23 d. Europos Sąjungos Taryba priėmė:
1.1. Sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d.;
1.2. Europos Sąjungos Tarybos Reglamento Nr. 2866/98 dėl euro ir eurą įsivedančių valstybių narių valiutų perskaičiavimo kursų (OL L 359, 31/12/1998, p. 1) pakeitimą, kuriuo nustatytas neatšaukiamas lito ir euro perskaičiavimo kursas;
1.3. Europos Sąjungos Tarybos Reglamento Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (OL L 139, 11/5/1998, p. 1) pakeitimą, kuriuo panaikinta išlyga dėl Lietuvos nedalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje.
2. Atsižvelgdami į 1 punkte nurodytus Europos Sąjungos teisės aktus, informuojame apie esminių Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, kuris įsigaliojo nuo 2014 m. liepos 23 d. (toliau – įstatymas), nuostatų taikymą:
2.1. Euro ir lito perskaičiavimo kursas yra 3,45280 lito už 1 eurą (toliau – perskaičiavimo kursas) (įstatymo 2 str. 1 d.).
2.2. Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje diena – 2015 m. sausio 1 d. (įstatymo 2 str. 2 d.).

Skaityti daugiau...

JAV lietuvių bendruomenė pareiškė norą draugauti su Utena

2014 08 05Rugpjūčio 5 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje lankėsi JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė ir Lietuvių išeivijos studentų stažuočių programos koordinatorė Lietuvoje Jūratė Kniukštienė.
Viešnios susitiko su Utenos rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu ir aptarė bendradarbiavimo klausimus. Pirmiausia Sigita Šimkuvienė pristatė JAV lietuvių bendruomenę, pasakojo apie jos veiklą, organizuojamus vietos ir tarptautinius renginius, ateities planus. Pasak JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkės, jų vizito Lietuvoje ir Utenoje tikslas – užmegzti ryšius ne tik su šalies didmiesčių bendruomenėmis, bet daugiau dėmesio skirti regionams, kurių įstaigų, bendruomenių, organizcijų veiklą gali paremti JAV lietuvių bendruomenės kaimo fondas. Štai pernai minėto fondo lėšomis buvo paremtas Užpalių bibliotekos įgyvendinamas projektas.

Skaityti daugiau...

Vizitas į Rezeknę

2014 08 Rezekne (2)2014 m. rugpjūčio 2-3 dienomis Utenos rajono savivaldybės administracijos mero patarėjas Gintautas Petravičius, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja Raimonda Jankauskienė ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Danutė Šimonėlienė Rezeknės miesto dūmos vadovų kvietimu lankėsi Rezeknėje (Latvija). Miestas, švenčiantis savo 729 gimtadienį, svečiams ir miestelėnams suspindo visu savo grožiu. Šventėje buvo galima grožėtis miesto architektūra, teatrais, koncertais, 2014 08 Rezekne (1)parodomis, dalyvauti šventinėje eisenoje, išbandyti jėgas kūrybinėse dirbtuvėse. Uteniškių delegacija miesto vadovams šventės proga įteikė simbolinius suvenyrus ir pakvietė Rezeknės atstovus į Utenos miesto 753 gimtadienį, kuris vyks š.m. rugsėjo 6-7 dienomis.

Kraštiečių šventė Kuktiškėse

Kuktiskes2014 m. rugpjūčio 16 d. kviečiame atvykti į kuktiškiečių kraštiečių šventę. Šventės programa:

Kuktiškių miestelio parke (prie Vytauto Didžiojo obelisko):
14.00 val. Parko atidarymas, svečių sveikinimai, linksmoji valandėlė vaikų žaidimų aikštelėje, bėgimas parko takeliu (dalyvauja visi norintys), floristinis kilimas „Kuktiškių žiedai".
XIX a. atspindžiai „Traktas Sankt Peterburgas-Varšuva" projekto kostiumuose. UKC Kuktiškių skyriaus liaudiškos muzikos ansamblio pasirodymas.
15.00val. Naujos Valentino Šimonėlio skulptūros pristatymas Kuktiškių seniūnijos skvere.

Skaityti daugiau...

Populiarėja URPMC suaugusiųjų mokymo programos

Utenos regioninis profesinio mokymo centras – pripažinta Lietuvoje, teikianti mokiniams ir suaugusiems profesinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą, rengianti aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistus, gebančius įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, siekianti visuotinai pripažintos kokybės, patrauklumo visuomenėje, ugdanti nuostatas mokymuisi visą gyvenimą, ugdymo įstaiga. Nesenai pradėtos vykdyti programos suaugusiems susilaukia susidomėjimo.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla