1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Utenos miesto gyventojai kviečiami į susirinkimus aptarti parengtus specialiuosius planus

Utenos rajono savivaldybės administracija papildomai informuoja, kad jau yra parengti Aukštakalnio, Naujasodžio, Dauniškio, Statybininkų, Vyturių, Smėlio ir Krašuonos daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų susisiekimo ir socialinės infrastruktūros plėtros bei teritorijos tvarkymo specialieji planai, kurių pagrindu gyventojai galės formuoti žemės sklypus daugiabučiams gyvenamiesiems namams arba jų grupėms. Su parengtais specialiųjų planų sprendiniais galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriuje (Utenio a. 4, 106, 107 kab.), o nuo š. m. lapkričio 18 d. specialieji planai bus viešai eksponuojami savivaldybės administracijoje, I a.

Skaityti daugiau...

Gyventojai individualius rūšiavimo konteinerius naudoja pagal paskirtį

2013 11 13Prieš metus Utenos miesto gyventojams buvo pradėti dalinti individualūs konteineriai, skirti plastmasės ir metalo atliekoms surinkti. Naudodami šiuos konteinerius gyventojai gali lengvai ir paprastai rūšiuoti namų ūkyje susidariusias atliekas, be to, toks atliekų rūšiavimas vietoje padeda taupyti gamtos išteklius, mažinamos atliekų tvarkymo išlaidos, mažiau atliekų patenka į sąvartyną, daugiau jų perdirbama.

Skaityti daugiau...

Savivaldybės administracijai – padėka

Verslininkai, norintys teikti paslaugas Lietuvoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse, gauti leidimus savo veiklai vykdyti, bendrauti su kompetentingomis institucijomis jau gali elektroniniu būdu – portale www.verslovartai.lt yra pateikta informacija apie leidimų, patenkančių į Paslaugų įstatymo taikymo sritį, išdavimo procedūras, o sukurta saugi Pranešimų dėžutė suteikia verslininkams galimybę elektroniniu būdu pateikti prašymus ir dokumentus, reikalingus paslaugų veiklai vykdyti.

Skaityti daugiau...

Projektai užbaigti trijose gyvenvietėse

Šiais metais Kirdeikiuose, Sudeikiuose ir Leliūnuose sėkmingai užbaigti trys projektai, turintys reikšmės šiose gyvenvietėse gyvenantiems žmonėms sprendžiant kasdienes problemas ir čia planuojant savo ateitį.
Saldutiškio seniūnijoje, Kirdeikiuose, įgyvendinus projektą „Kirdeikių mokyklos-darželio remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams", mokyklos-darželio pastatas dar labiau atgijo - iki remonto jo patalpose vyko vaikų ugdymas, veikė paštas, biblioteka, o atlikus remontą, gyventojams tapo dar dar patogiau, nes čia persikėlė ir medicinos punktas, bet to, vyks ir kultūrinė veikla. Projekto metu buvo praplėstos bibliotekos patalpos, pakeisti langai, durys, sutvarkytas stogas, suremontuotos nuograndos, nudažytos išorės sienos, atlikti vidaus remonto darbai, suremontuotos šilumos ir vėdinimo sistemos. Dabar pastatas visiškai panaudotas bendruomenės reikmėms – čia puikios galimybės vietiniams gyventojams, o vasarą – ir į Kirdeikius atvykusiems poilsiautojams skaityti periodinę spaudą, naudotis informacinėmis technologijomis, sportuoti, nes įsigyta ir sporto inventoriaus, o taip pat sudarytos sąlygos gyventojų saviraiškai ugdyti lankant įvairius būrelius, dalyvaujant kultūrinėje veikloje. Šio projekto vertė – 635 364 litų.

Skaityti daugiau...

Užpalių, Kuktiškių ir Saldutiškio seniūnijose vyks seniūnaičių rinkimai

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2013 m. lapkričio 6 d. administracijos direktoriaus įsakymais Nr. AĮ-955, Nr. AĮ-956, Nr. AĮ-959 sudaryti Užpalių seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių, Kuktiškių seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių ir Saldutiškio seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų grafikai >>>.

Utenos studentai ir senjorai rado bendrą kalbą

2013 11 07 (1)Sparčiai senėjant visuomenei itin svarbu stiprinti kartų dialogą, pasirūpinti pagyvenusių žmonių socialine ir psichologine gerove, sudaryti sąlygas jiems aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime. Tai suvokdami Utenos kolegijos studentai ėmėsi projekto „Studentai – senjorams, senjorai – studentams“, kuriuo skatino jaunosios ir vyresniosios kartų bendradarbiavimą.
„Sulaukę pensinio amžiaus žmonės tarsi atsiduria gyvenimo užribyje: pasijunta nereikalingi, neturi kam perduoti sukauptos patirties, su kuo pabendrauti, – sako Ramutė Kavoliūnienė, Utenos kolegijos ryšių su visuomene atstovė. – Todėl nusprendėme kurti naujus jaunuolių ir senjorų santykius, didinti jų užimtumą ir dalyvavimą bendrose veiklose.“
Būsimi įvairių sričių specialistai – socialiniai darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, kosmetologai, kineziterapeutai ir kiti – noriai sutiko pasidalyti su senjorais savo profesinėmis žiniomis, pagerinti jų gyvenimo kokybę.

Skaityti daugiau...

TILTAS: įgyvendinamas naujas projektas Utenos regione

Tiltas logo2013 metais VšĮ „Žmogaus socialinės raidos tyrimų centras“ kartu su Utenos rajono savivaldybės administracija parengė projektą „NVO vaidmuo stiprinant pilietinę visuomenę: lyderystė, partnerystė, sanglauda (TILTAS)“, kuriuo bus siekiama plėtoti NVO sektoriaus veiklas ir žinomumą Utenos regione, stiprinti jo savarankiškumą, aktyvumą, tobulinti bendradarbiavimą tarp visuomeninių ir vietos valdžios institucijų. Projekto metodologija ir veiklų modulių sistema pagrįsta žmogaus socialinės raidos koncepcijos principais: lyčių lygių galimybių užtikrinimu, produktyvumu, taip pat projekto pareiškėjo atliktų socialinių tyrimų rezultatų analize, išvadomis ir rekomendacijomis. Įgyvendinant projektą bus taikomas daugiamatis požiūris į NVO sektoriaus vystymąsi, įdiegti naujoviški kompleksiniai metodai bei aktyvios ugdymo priemonės.
Daugiau informacijos apie projektą galima rasti www.rtc-tiltas.lt.

Projekto vadovė dr. Jolanta Rimkutė

Hidrotechniniams ir melioracijos statiniams tikimasi Europos Sąjungos finansinės paramos

Praėjusį mėnesį Utenos rajono savivaldybės taryba pritarė, kad būtų rengiamas projektas „Utenos rajono Klovinių tvenkinio ant Rašės (Raudesos) up. statinių renovacija" - šiam projektui parengti ir įgyvendinti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra" veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka" tikimasi iki 90 proc. finansinės paramos, dar 10 proc. reikiamų lėšų būtų skiriama iš savivaldybės biudžeto.

Skaityti daugiau...

Rengiamas valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 52,18 iki 93,65 km

2013-11-05
Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu UAB „Kelprojektas" rengia valstybinės reikšmės magistralinio kelio A14 Vilnius–Utena ruožo nuo 52,18 iki 93,65 km rekonstravimo projektą.
Statinio statybvietės adresas – Molėtų rajono savivaldybės Luokesos, Čiulėnų, Suginčių seniūnijos ir Utenos rajono savivaldybės Leliūnų ir Utenos miesto seniūnijos.
Statinio naudojimo paskirtis – inžinerinis statinys (susisiekimo komunikacijos).
Projektavimo darbų pradžia – 2013 m. III ketvirtis.
Projektavimo darbų pabaiga – 2014 m. I ketvirtis.

Skaityti daugiau...

Informacija apie rajono žemės ūkį

Nors dalis kaime gyvenančių rajono kaimo žmonių puoselėja ūkininkavimo tradicijas, paskutiniu metu tiek Uteną lankančių svečių, tiek žiniasklaidos dėmesys labiau krypsta į mieste ir rajone vykdomus ar jau įgyvendintus investicinius projektus. Tačiau žemės ūkio naudmenos Utenos rajone dar vis užima maždaug pusę viso rajono žemės ploto, ir tai rodo, kad kaime žemės ūkis yra viena svarbiausių ūkio šakų.

Skaityti daugiau...

Joomla templates by a4joomla