1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Parengtas techninis projektas „Hipodromo gatvės Utenoje įrengimas"

Utenos rajono savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Kelvista" parengė Hipodromo gatvės Utenoje įrengimo techninį projektą.
Techninio projekto rengėjas – UAB „Kelvista" (Ukmergės g., 06313 Vilnius).
Projekto vadovas - Stasys Talačka (tel. (8 616) 55028, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).
Statytojo (užsakovo) atstovas – Utenos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Bukys (tel. (8 389) 6152, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ).
Su parengtu techniniu projektu galima susipažinti nuo 2013 m. rugsėjo 16 d. iki rugsėjo 30 d. darbo dienomis 8.00-12.00 val. ir 13.00-17.00 val. (penktadieniais - iki 15.45 val.).
Viešas susirinkimas įvyks 2013 m. rugsėjo 30 d. 17.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, Utena).

Utenos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą gyvenamosioms patalpoms pirkti

Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2003-06-25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 841 patvirtinta Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimą tvarkos aprašu.
Perkančioji organizacija: Utenos rajono savivaldybės administracija, kodas 111101877, Utenio a. 4, Utena, tel. (8 389) 64032, faks. (8 389) 61615, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Prekių pirkimo tipas: pirkimas.
Perkamas turtas: vieno kambario, dviejų-trijų kambarių butai su visais ar daliniais patogumais Utenos mieste ar Utenos rajone.

Skaityti daugiau...

Utenoje įgyvendinamos energinį efektyvumą didinančios priemonės

Sparčiai brangstant energijos ištekliams, daugiabučiuose, kurie Utenoje daugiausia statyti 1970-1980 metais, racionalaus energijos vartojimo problema ypač opi. Kaip ir daugelyje Lietuvos miestų, namai pastatyti pagal žemus energinio efektyvumo standartus, jų būklė per ilga dėl nepakankamos techninės priežiūros vis prastėjo. Be to, ir sovietmečiu, ir iš karto po Nepriklausomybės atgavimo buvusios santykinai žemos šilumos kainos, valstybės mokesčių politika (mokestinės lengvatos nepasiturintiems) neskatino gyventojų taupyti energijos. Apskaičiuota, kad vidutinis buto plotas yra apie 46,6 m2, vienas namų ūkis šilumos energijos suvartoja apie 110,39 kWh/m2 per metus, už tai vidutiniškai sumokama apie 4,023 Lt/ m2 per mėnesį. Tačiau praktika rodo, kad daugiabučiuose namuose, kuriuose jau įgyvendintos energinį efektyvumą didinančios priemonės, sutaupoma apie 50 proc. energijos lyginant su energijos sąnaudomis iki šių priemonių įgyvendinimo, o sutaupytas lėšas dėl sumažėjusio šildymo išlaidų galima nukreipti investicijoms padengti. Toks pavyzdys gali būti renovuotas namas Utenoje, Aušros g. 99.

Skaityti daugiau...

Krizių centras „Angelų pieva“ plečia savo veiklą

Visoje šalyje benamių, priklausomybės ligomis sergančių, vargingai gyvenančių asmenų problemos sprendžiamos sunkiai – trūksta nakvynės namų, socialinių paslaugų, psichologinės pagalbos. Vis dėlto Utenoje galima tikėtis pokyčių – rugpjūčio pabaigoje vykusiame posėdyje Utenos rajono savivaldybės taryba pagal panaudos sutartį 10 metų laikotarpiui VšĮ Krizių centrui „Angelų pieva" perdavė buvusių Utenos vaikų globos namų pastatą Atkočiškėse.

Skaityti daugiau...

Įvertinta pastatų aplinkos pritaikymo neįgaliesiems situacija Utenos mieste

Lankymasis viešose erdvėse, patekimas į įvairias visuomenines, paslaugas teikiančias įstaigas, parduotuves daugumai žmonių nekelia jokių sunkumų, bet dalis gyventojų, ypač turinčių judėjimo negalią ir norinčių savarankiškai tvarkyti savo reikalus, dažnai patiria nepatogumų dėl jų poreikiams nepritaikytos aplinkos. Kokia viešųjų objektų prieinamumo žmonėms, judantiems neįgaliųjų vežimėliais, situacija Utenos mieste, buvo aiškintasi šiemet – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai darbo grupei buvo pavesta įvertinti Utenos rajono savivaldybės įstaigų, visuomeninių ir komercinių pastatų aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams būklę ir Utenos rajono savivaldybei pateikti pasiūlymus.

Skaityti daugiau...

Skirtos lėšos daugiabučio namo langams pakeisti

Daugiabučių namų rėmimo fondo taryba svarstė daugiabučių namų administratoriaus UAB „Utenos butų ūkis” 2013 m. liepos 26 d. prašymą iš Daugiabučių namų rėmimo fondo skirti 1031,15 Lt lėšų daugiabučio namo, esančio Vaižganto g. 64, Utenos mieste, pirmos laiptinės medinių langų pakeitimui plastikiniais. Taryba prašymą tenkino ir nutarė daugiabučio namo, esančio Vaižganto g. 64, langų pakeitimui plastikiniai skirti prašomą sumą. Lėšas skirtos dviejų metų laikotarpiui. Langų pakeitimo darbus vykdys UAB ,,Drūtas“.

2013-08-15

Pradedamas rengti kompresorinės statybos ir aušintuvo rekonstravimo projektas
Informuojame, kad vadovaujantis STR 1. 05.06:2010 „Statinio projektavimas“ VIII sk. reikalavimais pradedamas rengti kompresorinės statybos ir aušintuvo rekonstravimo projektas.
Statybvietės adresas – Pramonės g. 8, Utena. Statinių paskirtis – gamybos ir pramonės paskirties pastatai (8.8.).
Planavimo dokumentas patvirtintas 2008 m. spalio 30 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-276 „Dėl Utenos miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.
Projektavimo pradžia – 2013-08-10, pabaiga – 2013 III ketvirtis.
Projektuotojas – UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, LT-28242 Utena, tel. 8 389 56554, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
Statytojas – UAB „Rokiško pieno gamyba“, Pramonės g. 8, Utena, tel. 8 687 14620, 8 686 37853.
Vadovaujantis LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) planuojamas objektas nepatenka į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą bei planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą.
Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai savo pasiūlymus dėl projekto gali teikti statytojui – UAB „Rokiško pieno gamyba“, Pramonės g. 8, Utena, tel. 8 687 14620, 8 686 37853, arba projektuotojui – UAB „Romas ir Virgis“, Utenio a. 6, Utena, tel. 8 389 56554, el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , raštu, registruotu laišku, nurodydami vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; pasiūlymo teikimo datą; informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Projektuotojas, parengęs projektą, papildomai informuos apie viešo susirinkimo laiką ir vietą.

Brėžinys >>>

Utenoje artimiausiu metu planuojama modernizuoti 25 daugiabučius namus

Utenos mieste yra 314 sovietmečiu statytų daugiabučių namų, iš kurių tik 6 modernizuoti. Šalyje įsibėgėjant daugiabučių namų renovacijos procesui, situacija Utenoje taip pat keičiasi: šį pavasarį Aplinkos ministerijai ir Utenos rajono savivaldybei pasirašius partnerystės sutartis, artimiausiu metu numatyta renovuoti šešiolika daugiabučių, dar devynių namų atnaujinimu rūpinasi UAB „Utenos butų ūkis". Visų šių namų butų savininkų dauguma preliminariai yra pritarusi renovacijai. Pirmajam renovacijos etapui atrinkti daugiausiai šilumos energijos suvartojantys daugiabučiai ir daugiabučiai, kurių dauguma butų savininkų pareiškė norą dalyvauti daugiabučių namų renovacijos programoje. Pagal Aplinkos ministerijos parengtą renovacijos modelį savivaldybės užsakymu investicijų planai rengiami šiems namams: Maironio g. Nr. 15, Aušros g. Nr. 2, Nr. 24, Nr. 26, Nr. 28, Nr. 69 (I k.), Nr. 83, Nr. 97, K. Donelaičio g. Nr. 12, J. Basanavičiaus g. Nr. 14, Nr. 100, Nr. 110, Taikos g. Nr. 26, Nr. 50, Užpalių g. Nr. 101, Vaižganto g. Nr. 10.

Skaityti daugiau...

Ekstremaliųjų situacijų komisija priėmė sprendimus

Praėjusią savaitę gavus Nemeikščių kaimo gyventojo pranešimą apie besisunkiantį naftos produktais užterštą vandenį į jo sklype esantį gelžbetoninį šulinį, o Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros specialistams nustačius, jog šio kaimo teritorijoje yra dar 6 gelžbetoniniai šuliniai, užteršti naftos produktais, š. m. liepos 30 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Slapšinskas sušaukė Utenos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisiją (ESK) aptarti taršos naftos produktais likvidavimo darbų organizavimą.
ESK, priėjusi prie išvados, kad Nemeikščių kaime esančių gelžbetoninių šulinių, ankščiau galimai naudotų lietaus nuotekų sistemoje, taršą naftos produktais reikia laikyti ekstremaliuoju įvykiu ir skubiai ją likviduoti, taip pat stebėti padėtį šioje teritorijoje ir ateityje, nusprendė, jog taršos likvidavimo darbams lėšos bus skiriamos iš Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo. ESK sprendimu Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūra įpareigota nustatyti taršos šaltinį. Nustačius taršos kaltininką, iš jo teisės aktų nustatyta tvarka bus išieškotos lėšos patirtiems nuostoliams atliekant taršos šalinimo darbus padengti.

Pacientai, iki 2012 m. rugsėjo 30 d.atsisakę klubo ar kelio sąnarių endoprotezavimo operacijos, dėl įrašymo į eilę kviečiami kreiptis į Valstybinę ligonių kasą (VLK) iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.!

VLK primena, kad nuo 2013 m. rugpjūčio 31 d. įsigalios nauja Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos nuostata, todėl įrašytieji į eilę sąnario endoprotezui gauti, bet iki 2012 m. rugsėjo 30 d. atsisakę numatytu laiku operuotis, kviečiami iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. kreiptis į VLK dėl įrašymo į eilę operuotis.
Pavėlavusieji kreiptis nustatytu laiku (iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.), į savo vietą eilėje grįžti nebegalės – turės iš naujo stoti į eilę nemokamam endoprotezui gauti.
Informacija teikiama telefono nr. 8 700 88888
Užklausas galite pateikti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Paštu rašyti šiuo adresu: Europos a. 1, 03505 Vilnius
Primename, kad šiuo metu klubo ir kelio sąnario endoprotezavimo operacijos atliekamos 22 gydymo įstaigose. Informacija apie eiles endoprotezavimo operacijas atliekančiose gydymo įstaigose yra skelbiama VLK interneto svetainės www.vlk.lt skiltyje „Sąnarių endoprotezavimas". Jūs galite pasirinkti gydymo įstaigą, atsižvelgdami į operacijos laukimo trukmę.

Joomla templates by a4joomla