1 (3).jpg3pics-mono.jpg3pics.jpg4pics-color1.jpg4pics-mono.jpg5pics-color1.jpg6pics-color1.jpg

Kviečiame teikti nominacijas „Gyvybės apdovanojimams“

Gyvybes apdovanojimai 2018 (1) (Custom)Jau šeštąjį kartą vykstančių „Gyvybės apdovanojimų", skirtų paminėti Pasaulinę gyvybės dieną, organizatoriai skelbia atrankos pradžią. Visi Lietuvos gyventojai kviečiami siūlyti iniciatyvas, organizacijas ar žmones, kurie, jų nuomone, pastaraisiais metais labiausiai prisidėjo prie gyvybės kultūros puoselėjimo. Užpildytų anketų organizatoriai laukia iki balandžio 21 d.
„Gyvybės apdovanojimai" – jau šeštąjį kartą vykstanti iniciatyva, pradėta 2014 m., rengiama žurnalo „Ateitis", internetinio portalo „Bernardinai.lt" ir žurnalo „Apžvalga". Idėja surengti tokius apdovanojimus kilo stebint vis aktyvesnį įvairių jėgų pasipriešinimą asmens ir gyvybės orumo idėjai, kuri dažnai supaprastinama į kelis jautrius ir visuomenę skaldančius klausimus (abortai, eutanazija ir pan.).

Skaityti daugiau...

„Duventos“ raktas į sėkmę – atsakingas verslas, profesionalus vadovavimas, rūpinimasis jaunimu

R.SiauciunasMinint Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį praėjusių metų pabaigoje išskirtiniais ženklais – aukso pasagomis – už nuopelnus Utenos kraštui Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas apdovanojo vienuolika Utenos rajono įmonių. Viena iš apdovanotųjų – UAB „Duventa".
Apie UAB „Duventa" darbus, investicijas į darbuotojus, jaunimo užimtumą vasaros metu ir kt. kalbamės su įmonės direktoriumi Rimantu Šiaučiūnu.
Gerbiamas direktoriau, priminkit skaitytojams, kokioje srityje specializuojasi ir kuo gali pasigirti UAB „Duventa"?
UAB „Duventa" įkurta 2002 m. Įmonės specializacija – bendrieji statybos darbai, inžinerinių tinklų tiesimas, statinio inžinerinių sistemų įrengimas bei inžinerinių tinklų ir sistemų projektavimas. Mes savo rankas esam pridėję prie pramonės įmonių, prekybos centrų, sporto kompleksų, gydymo įstaigų, viešosios maitinimo įstaigų ir kitų objektų statybos visoje Lietuvoje. Utenoje mūsų objektai – buvusio „Snoro" banko pastatas, prekybos centras „Aušra", baldų parduotuvė J. Basanavičiaus gatvėje, turgavietė, didžioji „Norfa", prekybos centras Lidl ir kiti pastatai. Lietuvoje iš viso inžinerines sistemas esam įrenginėję devyniuose Lidl prekybos centruose: Visagine, Panevėžyje, Vilniuje ir kt.

Skaityti daugiau...

Projektas „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros, Utenos mieste, plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą“

kuriame2018 m. pabaigoje su Centrine projektų valdymo agentūra sudaryta projekto NR. 04.5.1-TID-R-516-91-0003 „Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros Utenos mieste plėtra, siekiant pagerinti Pramonės rajono pasiekiamumą" sutartis.
Projekto tikslas - Vystyti pėsčiųjų-dviračių takų infrastruktūrą Utenos mieste, siekiant kurti vientisą dviračių tinklo sistemą ir skatinti gyventojų mobilumą bemotorėmis transporto priemonėmis, prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo. Projekto metu numatoma rekonstruoti esamus pėsčiųjų takus nuo Aušros g. ir Aukštakalnio g. sankryžos iki J. Užpalių g. ir Vaižganto g. sankryžos, įrengiant pėsčiųjų - dviračių taką ir integruojant jį į esamą Utenos miesto dviračių takų infrastruktūrą. Numatomų rekonstruoti takų ilgis - 0,8 km. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus užtikrintos saugesnio, greitesnio ir patogesnio susisiekimo galimybės su Utenos miesto Pramonės rajonu, o gyventojai bei miesto lankytojai aktyviau rinksis bemotores transporto priemones susisiekimo tikslais.

Skaityti daugiau...

IŠMOKOS UŽ VIETOVES, KURIOSE ESAMA GAMTINIŲ AR KITŲ SPECIFINIŲ KLIŪČIŲ TIK TIEMS, KURIE ŪKININKAUJA

2019 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-187 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių" įgyvendinimo taisyklės.
Pagal priemonę remiamos veiklos sritys, susijusios su aplinkai nekenksmingų ūkininkavimo sistemų skatinimu. Parama pagal veiklos sritį „Išmoka ūkininkaujantiesiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių" skiriama kasmet už kiekvieną žemės ūkio paskirties žemės hektarą, siekiant kompensuoti paramos gavėjams dėl didelių gamtinių kliūčių žemės ūkio gamybai patirtas papildomas išlaidas ir prarastas pajamas.

Skaityti daugiau...

Keičiasi paraiškų priėmimo terminai

Informuojame, kad pratęstas paraiškų pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas" veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu" rinkimo terminas. Paraiškos bus renkamos iki balandžio 19 d. (anksčiau buvo – iki balandžio 5 d.).
Taip pat paankstintas paraiškų pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" priėmimo grafikas – paraiškas bus galima teikti nuo birželio 3 dienos iki liepos 31 d.
Išsamiau susipažinti su veiklos srities įgyvendinimo taisyklėmis galima www.nma.lt.

Kviečiame teikti paraiškas asbestinių stogų dangos keitimui

Kaimo gyventojai, norintys atnaujinti savo namų stogus, nuo balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paraiškas gauti paramą kompensuojant išlaidas stogo dangai ir statybinėms medžiagoms, būtinoms stogo dangai pakeisti.
Vienas paramos gavėjas gali pretenduoti į ne didesnę kaip 2 000 Eur su PVM paramą, jam bus kompensuojama iki 50 proc. visų patirtų išlaidų.
Paraiškos renkamos NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat paraiškas galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS.
Paraiškas gauti paramą gali teikti Lietuvos gyventojai, savo gyvenamąją vietą deklaravę kaimo vietovėje. Paraiška gali būti teikiama tik to namo stogo dangai keisti, kuriame deklaruota pareiškėjo gyvenamoji vieta. Pareiškėjas įsipareigoja nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nekeisti gyvenamojo namo, kurio stogo dangą keičia, ir / arba jo dalies nuosavybės teisių.

Skaityti daugiau...

Būtina atnaujinti ūkio duomenis

Nuo 2018 m. sausio 1 d. ūkininkai kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki tų metų gruodžio 31 d., privalo atnaujinti ūkininko ūkio duomenis.
Tiems, kurie 2018 m. neatnaujino ūkio duomenų, po metų ūkis bus išregistruotas be atskiro perspėjimo.
Dėl ūkio duomenų atnaujinimo prašome kuo skubiau kreiptis į savo seniūnijos žemės ūkio specialistą arba į Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių (Utenio a. 4) 319 arba 320 kab., tel.: (8 389) 640 12.

Pranešimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimo pradžią ir visuomenės dalyvavimą svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė", Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja visuomenę apie numatomą visuomenei svarbių kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų projektavimą, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais neparengtas detalusis planas ir statyba Vyturių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijoje, Utenos m., yra leidžiama.
Statytojas per 3 darbo dienas prie statybos sklypo ribos turi pastatyti stendą su išvardinta informacija, kurį privaloma laikyti ne mažiau 10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt, paskelbimo dienos.
Techninio projekto pavadinimas: Kitos paskirties inžinerinių statinių ir inžinerinių tinklų Vyturių daugiabučių gyvenamųjų namų kvartale, tarp Vaižganto, Lauko ir J. Basanavičiaus g., Utenoje, rekonstravimo ir statybos projektas.

Skaityti daugiau...

Vyks Leliūnų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai

Utenos rajono savivaldybės administracijos Leliūnų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičio rinkimų grafikas:

Seniūnaitija

Susirinkimo (iki 500 gyventojų) vieta

Apklausos (daugiau kaip 500 gyventojų) vieta

Susirinkimo / apklausos data, laikas

Antalgės

seniūnaitija

 

Tuopų g. 13 A, Antalgės k. (Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos Antalgės sk. vaikų darželis (Bibliotekos patalpose)

2019-04-29

8:30 val. - 13:00 val.

Jasonių

seniūnaitija

Parko g. 8, Jasonių k. (prie seniūnijos socialinio būsto)

 

2019-04-29

18.00 val.

Leliūnų

seniūnaitija

 

Seniūnijos administracinio pastato salėje II a. Kauno g. 29-2, Leliūnų mstl.

2019-04-29

14:00 val. - 17.30 val.

Narkūnų seniūnaitija

Narkūnų k., Kalvų g. 13 (prie buvusių fermų)

 

2019-04-30

14:00 val.

Pakalnių seniūnaitija

 

Pakalnių biblioteka,

Taikos g. 18, (bendruomenės namai)

2019-04-30

9:00 val. - 13:00

Kviečiame Leliūnų seniūnijos gyventojus ir bendruomenines organizacijas siūlyti kandidatus į seniūnaičius. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamą vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Kandidatų siūlymų į seniūnaičius laukiame iki 2019 m. balandžio 12 d. Leliūnų seniūnijoje, Kauno g. 29-2, Leliūnų mstl., Utenos r.

Vyks Vyžuonų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių rinkimai

Utenos rajono savivaldybės administracijos Vyžuonų seniūnijos seniūnaitijų seniūnaičių rinkimų grafikas:

Seniūnaitija

Susirinkimo (iki 500 gyventojų) vieta

Apklausos (daugiau kaip 500 gyventojų) vieta

Susirinkimo / apklausos data, laikas

Vyžuonų seniūnaitija

 

Vyžuonų seniūnijos pastatas
(Šilo g. 4)

2019-04-29

11:00 val. – 19:00 val.

Šiaudinių seniūnaitija

Buvusiame Šiaudinių k. mokyklos pastate (Šiaudinių k.,   Mokyklos g. 4)

 

2019-04-24

16:00 val.

Sprakšių seniūnaitija

Sprakšių k., Lukno g. 14,

 

2019-04-25

16:00 val.

Antakalnių seniūnaitija

Vyžuonėlių k., Moliakalnio g. 17.

 

2019-04-26

15:00 val.

Joomla templates by a4joomla