school and education

Tel.  +370 389 61600
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Savivaldybės priimamasis: (8 389) 64041 Daugiau informacijos         Pasitikėjimo telefonas: (8 800 77472), el. paštas: [email protected]   Daugiau informacijos

FINANSINĖ PASKATA JAUNAI ŠEIMAI PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI

Finansinė paskata pirmam būstui įsigyti teikiama jaunoms šeimoms, atitinkančios jaunos šeimos apibrėžimą , ir jei kiekvienas jaunos šeimos narys ne mažiau kaip 1 mėnesį Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka yra deklaravęs gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir faktiškai gyvena Utenos rajono savivaldybėje.
Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms, imančioms būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti ar statyti, taip pat pradinio būsto kredito įnašui padengti (toliau – finansinė paskata).
Teisę į finansinę paskatą turi jaunos šeimos, atitinkančios šiuos reikalavimus:
• prašymo teikimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi būsto registruoto nuosavybės teise;
• įsigyjamas pirmasis būstas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje;
• turi įsigiję pirmąjį būstą arba užbaigę pirmojo būsto statybas teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės teritorijoje ne daugiau kaip prieš 6 mėnesius nuo prašymo finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti pateikimo dienos. Administracijos direktoriaus sprendimu, Utenos rajono savivaldybės prašymų finansinei paskatai gauti vertinimo komisijos teikimu, praleistas 6 mėnesių terminas gali būti atnaujinamas, jeigu pripažįstama, kad terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių. Terminas negali būti atnaujinamas, jeigu nuo pirmojo būsto įsigijimo ar užbaigus pirmojo būsto statybas teisės aktų nustatyta tvarka praėjo daugiau nei vieneri metai.
Finansinė paskata skiriama:
• jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų, suteikiama finansinė paskata, kurios dydis –10 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau kaip 5 tūkstančiai Eur;
• jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė paskata, kurios dydis – 12 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau kaip 6 tūkstančiai Eur;
• jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus ir (ar) vaikus, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė paskata, kurios dydis – 15 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau kaip 8 tūkstančiai Eur;
• jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė paskata, kurios dydis – 20 procentų Savivaldybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito pirmam būstui įsigyti ar statyti sumos, bet ne daugiau kaip 10 tūkstančių Eur.
Jeigu jauna šeima, gavusi nustatyto dydžio finansinę paskatą, įgyja teisę į didesnę nustatytą finansinę paskatą, jam suteikiama šių finansinių paskatų dydžių skirtumo papildoma finansinė paskata. Kreipimosi dėl papildomos finansinės paskatos metu jauna šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą.

Jaunos šeimos, atitinkančios nurodytus reikalavimus ir pageidaujančios gauti finansinę paskatą jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti, turi pateikti prašymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti ir visus reikalingus dokumentus:
1. jei siekiama gauti finansinę paskatą būsto kredito daliai apmokėti ar pradinio būsto kredito įnašui padengti - sutarties kopiją su kredito davėju, teikiančiu būsto kreditą pirmam būstui įsigyti, ar pažymą iš šios įstaigos, kad bus suteikta paskola;
2. jei būsto kreditas pirmam būstui įsigyti suteikiamas būsto statybai teisės aktų nustatyta tvarka išduotą statybos leidimą ir (ar) statybos užbaigimo dokumentus ir žemės sklypo dokumentus;
3. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
4. prireikus - kitus dokumentus, įrodančius teisę į finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti;
5. gavus valstybės teikiamą finansinę paskatą – sutartį su kredito davėju, suteikusiu būsto kreditą pirmam būstui įsigyti ir kredito davėjo išduotą dokumentą, kuriame turi būti nurodyta išmokėta valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito suma ir data;
6. jei būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti suteikiamas būsto statybai – sutartį su kredito davėju, suteikusiu būsto kreditą pirmam būstui statyti, būsto statybos užbaigimo dokumentus ir kredito davėjo išduotą dokumentą, kuriame turi būti nurodyta išmokėta valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito suma ir data.
Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmam būstui įsigyti, privalo pateikti VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas.

Prašymus vertina ir siūlymą dėl finansinės paskatos skyrimo Savivaldybės administracijos direktoriui teikia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Utenos rajono savivaldybės prašymų finansinei paskatai gauti vertinimo komisija (toliau – Komisija). Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl finansinės paskatos jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti skyrimo (neskyrimo) priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Finansinė paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti Savivaldybėje suteikiama atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės biudžeto asignavimus, skirtus atitinkamiems metams finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti. Gavus prašymų daugiau nei skirta biudžeto asignavimų finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti, pagal prašymo pateikimo datą Komisija sudaro finansinės paskatos laukiančių jaunų šeimų eilę. Papildžius biudžeto asignavimus, skirtus finansinei paskatai pirmam būstui įsigyti, finansinė paskata jaunai šeimai pirmiausia skiriama sudarytoje eilėje esančioms jaunoms šeimoms.
Suteikus finansinę paskatą pirmam būstui įsigyti jauna šeima įsipareigoja ne mažiau kaip 5 metus įsigyto būsto neperleisti kito asmens nuosavybėn ir ne mažiau kaip 5 metus kiekvienas jaunos šeimos narys deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje.
Savivaldybės finansinė paskata gali būti teikiama kartu su valstybės finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms. Bendra savivaldybės finansinės paskatos ir valstybės finansinės paskatos dalis negali būti didesnė negu 50 proc. įsigyjamo būsto vertės.

PRAŠYMAS FINANSINEI PASKATAI PIRMAM BŪSTUI ĮSIGYTI 

 

Savivaldybės priimamasis

+370 389 64041